Home > Camcorder Batteries > Hitachi Camcorder Batteries >

Hitachi VM-BP83 Battery 6v 4000mAh NiMH

Replacement battery for hitachi VM-BP83


 
Our Price: $32.60
Our Item Number PXV143-4
Mfg Item Number: VM-BP83


Availability:: Usually Ships in 24 to 72 Hours
Product Code: PXV143-4
Qty:

Description
 
934-0332, AV-800, BB-060, BB-120, PVBT901, PVBT902, VBP-166, VBP-400, VBP-410, VMBP82, VMBP82A, DR8, EPP-143, CM-2360, VM2400E, VM825LA, VM-B83, VM-B84, VM-BP22, VM-BP81, VM-BP82, VM-BP826, VM-BP82G, VM-BP84, VME10A, VME10E,VME110, VME15A, VME15E, VME220, VME220A, VME22A, VME230A, VME23A, VME23E, VME25A, VME25E, VME310, VME38A, VME39A, VME410, VME510, VME520A, VME521A, VME53A, VME54, VME55A, VME58A, VM-E620A, VME625LA, VM-E625LA, VM-E710A, VM-E71A, VM-E81A, VMH10, VMH18A, VMH38A, VMH39A, VMH57A, VMH59A, VMH620A, VM-H620A, VM-H625, VMH710A, VM-H710A, VMH71A, VMH720A, VMH725LA, VM-H725LA, VM-H725U, VMH81A, VM-H81A, VMH825LA, VM-H825LA, VMSP1A, VM-SP1A, 932-2017, 932-2488, 934-0332, NMH82, RH60L, 157, MODEL 157, 8-308, 8-308/E, 8-308E, 8-378, 8-406, 8-406/E, 8-406E, 8-418, 8-428, 8-438, 8-761, 8-761C, 8-762C, 8-762CS, 8-778, 8-808, 8-808/E, 8-808E, 8-812, 8-832, 8-838, 8-842, 8-848, 8-852, 8-862, 8-863S, 8-864CS, 8-864S, 8-878, 8-912, 8-918, C-912, PRO8-918, VBP-400, VBP-401, VBP-410, VBP-912, EM-100A, PVBT901, PVBT902, PVC-905A, PVC909A, PVC-909A, AZ6820, PR-620H, 8MM, AV-800, BB-060, BB-120, BB-150, BV-060, CC-425, CC-603, PRO 807, PRO 810, PRO 820, PRO 820A, PRO 825, PRO 832, PRO 842, PRO 844, PRO 845, PRO 846, PRO 850, PRO 854, PRO 860, PRO 865, PRO 867, PRO 870, PRO 880, PRO 883, PRO 883HB, PRO 884HB, PRO 930, PRO 932, PRO 942, PRO 943, PRO V2000D, PRO V600, PRO V949HB, PRO810, PRO815, PRO820, PRO825, PRO844, PRO844HB, PRO846, PRO850, PRO860, PRO865, PRO867, PRO870, PRO880, PRO881HB, PRO883HB, PRO884HB, PRO930, PRO932, PRO942, PROV949, PSC10, PSC-10, PSC-20HB, MODEL 157, VMBP82, 16-853(157), 55534, 53722, 53725, 53983, 55534, VAC-904, VMBP83, VMBP84, VMBP84A, VM-2400E, VM-E10A, VM-E10E, VM-E110A, VM-E130A, VM-E15A, VM-E15E, VM-E220A, VM-E22A, VM-E22E, VM-E230A, VM-E23A, VM-E23E, VM-E25A, VM-E25E, VM-E310, VM-E310A, VM-E410A, VM-E420, VM-E44, VM-E510, VM-E510A, VM-E520A, VM-E521A, VM-E52A, VM-E53A, VM-E54A, VM-E55A, VM-E56A, VM-E58A, VM-H10, VM-H18A, VM-H38A, VM-H39A, VM-H57A, VM-H59A, 932-2017, 932-2488, NMG83